Nhật ký của mẹ

[Thơ cho bé] - THEO MẸ RA ĐỒNG - Phạm Anh Xuân

Bài thơ Theo mẹ ra đồng nằm trong tập Thơ cho bé của tác giả Phạm Anh Xuân. Bài thơ nói về một lần bé được ra đồng theo mẹ và cảm nhận được niềm vui, nỗi vất vả của những người lao động.

THEO MẸ RA ĐỒNG

- Thơ cho bé - bài 14

Lon ton theo mẹ ra đồng
Lúa đương mùa gặt trĩu bông thơm vàng
Đàn cò vỗ cánh mênh mang
Cò bay trắng luỹ tre làng xa xa

Mồ hôi ướt đẫm áo cha
Lúa theo quang gánh về nhà vàng sân
Lúa thương tay mẹ tảo tần
Cho nên gạo cũng trắng ngần mẹ vui

Này bao hạt rụng hạt rơi
Sẻ ơi xuống nhé em mời liên hoan
Trâu, bò dự tiệc rơm vàng
Cánh đồng nhộn nhịp xốn xang ngày mùa

Lúa thơm - thơm tự bao giờ
Nhờ công cha mẹ sớm trưa vun trồng
Ơn người lúa trĩu nặng bông
Em đi theo mẹ ra đồng thật vui

Tác giả Phạm Anh Xuân